Jak nepřijít o zavazadla

Začíná čas prázdnin a letních dovolených. Právě v tomto období bývají letiště nejvíce vytížená a často tak dochází k řadě nepříjemných situací spojených se zavazadly. Jak se zavazadla nejčastěji ztrácí a dá se ztrátě či dalším komplikacím předejít?

Celková statistika

Podle statistiky IT-společnosti SITA využilo v loňském roce leteckou dopravu 4,36 miliard cestujících, společně s nimi evidovali celkem 4,27 miliard zavazadel, z nichž se 24,8 milionů ztratilo dočasně či navždy. Ačkoliv se ztráty zavazadel podle společnosti za posledních deset let výrazně snížily, 25 milionů je stále znepokojující číslo.

Co se děje na letišti se zavazadlem

Zatímco usedáte do letadla, vaše zavazadlo se stává součástí dalšího procesu, o jehož průběhu nemáte tušení. Nejprve od zaměstnanců letiště obdrží kód, poté na páse pokračuje pod skener, který získá informace z kódu. Na základě tohoto kódu je zavazadlo nasměrováno do rukou nosičů, kteří jej mají dopravit do správného letadla.

Často se stává, že právě v této fázi zpracování dojde k chybě, skeneru se nepodaří přečíst kód a zavazadlo se tak dostává na speciální stanoviště, kde ho ručně zpracovávají zaměstnanci letiště. Po přistání zavazadla znovu ukládají na vozíky a připravují na vydání, popřípadě na přesednutí na další let.

Nejčastější příčiny ztráty zavazadel

1) Zavazadla zmeškala let

Ačkoliv na letiště dorazíte s předstihem a vše uděláte včas, může se stát, že se vaše zavazadlo opozdí. Většina letišť má automatizované systémy odbavení, které jsou sice mnohem rychlejší než lidský faktor, ale stejně jako lidský faktor často chybují a mají omezené možnosti. Pokud je letiště velké a vytížené, pasažér kufr odevzdal na poslední chvíli, je pravděpodobné, že vznikne problém. Většinou vás ale zavazadlo dříve nebo později dohoní.

2) Problémy s označením zavazadla

Stává se, že skener nepřečte kód na zavazadle, protože je štítek poškozený. Cestující na zavazadlech také často nechávají staré štítky, systém pak nerozezná nový kód a načte ten starý. Důsledkem toho je, že jsou zavazadla odeslána jinam, popřípadě zůstávají na letišti, protože nelze určit majitele ani cíl cesty.

3) Lidský faktor

Člověk stále není neomylný, často tedy dochází k tomu, že selže i lidský faktor. Zaměstnanec si mohl zavazadlo sundat z pásu, aby si prohlédl jeho obsah, popřípadě se nezákonně obohatil (ano, i to se stává). Tím pádem je narušen celý proces odbavení a snadno se může stát, že se s kufrem nesetkáte či že se opozdí. Chybují ale také i sami cestující. Pořizují si „neoriginální“ kufry, v důsledku čehož si domů často odnáší stejně vypadající kufr, avšak s cizím obsahem.

4) Selhalo úplně vše

Samozřejmě může dojít i k tomu, že léty prověřený systém najednou selže. V takovém případě bývají následky katastrofické. Jako příklad lze uvést selhání systému na londýnském letišti v roce 2008, který zasáhl 75 000 cestujících. Nezbývá než doufat, že tento případ byl na dlouhou dobu poslední.

A kdo za to vlastně může?

Odpovědnost za zavazadlo od chvíle předání až do okamžiku vydání oficiálně přebírá letecká společnost. Odpovídající procesy společnost ale vykonává prostřednictvím zaměstnanců letiště. Pokud jste tedy postupovali správně a o zavazadlo jste i tak přišli, můžete sice proklínat společnost, ale na vině bude nejspíš letiště.

Jak předejít problémům

Nejezděte na poslední chvíli. Když na letišti vzniknou problémy, budete mít vy i personál dostatek času na jejich vyřešení. Pokud musíte letět s přestupem, dbejte o to, aby byl čas mezi přechodem dostačující i pro vaše zavazadlo.

Nenechávejte na kufru štítky. Na vašem zavazadle by měl viset pouze jeden štítek, ten nejnovější. Žádné další nálepky s číselnými kódy by na zavazadle být neměly.

Označte si svůj kufr. Dejte prostor originalitě a odlište tak svůj kufr mezi ostatními. Začněte tím, že na něj nalepíte své jméno a adresu. Vyplatí se také přidat nějaký barevný doplněk nebo další výrazný poznávací znak. Pracovníkům letiště tím tak usnadníte hledání zavazadla. Vy sami pak zabráníte tomu, že byste si z pásu odnesli cizí kufr. Od věci také není si své zavazadlo vyfotit a v případě potřeby fotku ukázat letištnímu personálu.